Móvete con nós

Se somos capaces de deseñar un transporte pensando naquelas persoas que o teñen máis difícil, estaremos a contribuír á creación dunha sociedade mellor e máis xusta, onde todas as persoas contan.

Cada ano, facilitamos transporte para que máis de 150 persoas acudan a diario ás actividades que se desenvolven nos centros de día cos que traballamos. En ACCEDE, queremos que o camiño á atención sexa fácil.

Desde 2009 ampliamos servizos noutras zonas asociándonos estreitamente con transportistas locais achegando a nosa experiencia para satisfacer as necesidades únicas de transporte de persoas con discapacidade.